IMLI ile Deniz Hukuku Alanında İşbirliği

Faaliyetler

IMLI ile Deniz Hukuku Alanında İşbirliği

The IMO International Maritime Law Institute (IMLI) ile DEHUKAM arasında 28 Mart 2018 tarihinde işbirliğine yönelik protokol imzalanmıştır. IMLI ile DEHUKAM arasında deniz ticareti hukukuna ilişkin eğitim ve araştırma faaliyetlerinde işbirliği sağlanmasını hedefleyen bu Protokol, aynı zamanda tarafların gelecekteki taahhütlerine de temel teşkil edecektir.

Protokol kapsamında, IMLI ile DEHUKAM’ın ortak faaliyet ve etkinliklerde bulunması hedeflenmektedir. Taraflar, bu işbirliğini ve birbirlerinin düzenleyecekleri etkinlikleri iletişim kanallarıyla duyuracaktır. Ayrıca, düzenleyecekleri etkinlikler hakkında birbirlerini haberdar ederek, söz konusu etkinliklerde birbirlerine katılım fırsatı sağlayacaklardır. Bu Protokol ile, taraflar birbirlerinin araştırma programlarına ve kurslarına uygun gördükleri öğretim elemanlarını, çalıştay ve seminerlerine ise konuşmacıları önerebilecektir. Ayrıca, ortak yüksek lisans ve doktora programları için Türk öğrenciler finanse edilmeye çalışılacaktır.

IMLI, DEHUKAM tarafından deniz ticareti hukukuna yönelik yıllık olarak organize edilen uluslararası çalıştaylara katılabilecek, kapsamı ve katılımcıları DEHUKAM ile birlikte belirleyerek, organizasyonla ilgili ortaklık sağlayabilecektir. DEHUKAM, kendi Danışma Kurulu için IMLI Direktörü tarafından bir üye atanması hususunda öneride bulunabilir. IMLI, yine IMLI Direktörü tarafından atanacak olan bir üyesinin, DEHUKAM Deniz Hukuku Dergisi’nin Danışma Kurulu üyesi veya editörü olarak yer almasını kabul edecektir. Protokol, üç yıllık olarak yapılmıştır.