İspanyol Denizcilik Enstitüsü ile Deniz Hukuku Alanında İşbirliği

Faaliyetler

İspanyol Denizcilik Enstitüsü ile Deniz Hukuku Alanında İşbirliği

İspanyol Denizcilik Enstitüsü (Instituto Marítimo Español – IME) ile DEHUKAM arasında 7 Ağustos 2019 tarihinde deniz hukuku alanında işbirliği protokolü imzalanmıştır. Gelecekte oluşturacakları taahhütlerine temel teşkil edecek olan bu Protokol ile, IME ve DEHUKAM arasında, deniz hukukuna ilişkin eğitim ve araştırma faaliyetlerinde işbirliğinin sağlanması hedeflenmektedir. Taraflar, bu Protokol kapsamında, düzenlenecek olan çalıştay ve seminerlerde birbirlerine konuşmacı önermeyi, ortak faaliyet ve etkinliklerde bulunmayı planlamaktadırlar. İşbirliği süresince, gelecekte yapılacak olan taahhütlerin türü ve niteliği, işbu Protokol esas alınarak oluşturulacak olan alt protokoller ile belirlenecektir.