UMIP ile DEHUKAM Arasında Deniz Hukuku Alanında Eğitim ve Araştırma Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik İşbirliği

Faaliyetler

UMIP ile DEHUKAM Arasında Deniz Hukuku Alanında Eğitim ve Araştırma Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik İşbirliği

International Maritime University of Panama (La Universidad Marìtima International De Panama – UMIP) ile DEHUKAM arasında deniz hukuku alanında eğitim ve araştırma faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik işbirliği protokolü imzalanmıştır.

Panama Büyükelçisi Sayın Mariela Sagel Rosas, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde gerçekleştirilen imza seremonisine katılımıyla onurlandırdı.

 

 

Gelecekte oluşturacakları taahhütlerine temel teşkil edecek olan bu Protokol ile, UMIP ve DEHUKAM arasında, deniz hukuku alanında eğitim ve araştırma faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik işbirliğinin sağlanması hedeflenmektedir. Taraflar, bu Protokol kapsamında,  düzenlenecek olan çalıştay ve seminerlerde birbirlerine konuşmacı önermeyi, ortak faaliyet ve etkinliklerde bulunmayı planlamaktadırlar. İşbirliği süresince, gelecekte yapılacak olan taahhütlerin türü ve niteliği, işbu Protokol esas alınarak oluşturulacak olan alt protokoller ile belirlenecektir.