Yüksek Lisans Hakkında

Eğitim

Yüksek Lisans Hakkında

2014/6798 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen “Türkiye Ulusal Deniz Araştırma Stratejisi (TUDAS) Belgesi” (02.10.2014 tarihli ve 29137 sayılı Resmi Gazete) eylem planının önceliklerinden bir tanesi, “deniz hukuku” alanında araştırmacı insan gücü kapasitesinin güçlendirilmesi ve istihdamı olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda Dışişleri Bakanlığı’nın önerisi ile 2015 yılında Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEHUKAM) kurulmuştur. DEHUKAM, uluslararası sempozyumlar, çalıştaylar ve kurslar organize etmek ve bunlara katılım sağlamaktan başka, uluslararası arenada tanınmış kuruluşlarla işbirliğine gitmektedir.

DEHUKAM deniz hukukunda çalışma yapacak nitelikli kişilerin yetiştirilmesi amacıyla YÖK Başkanlığı’nın 05/01/2018 tarih ve 1243 sayılı yazısı ile açılması onaylanan Deniz Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programını (İngilizce – İkinci Öğretim) ve YÖK Başkanlığı’nın 17/07/2019 tarih ve 51488 sayılı yazısı açılması onaylanan Deniz Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programını (İngilizce – İkinci Öğretim) yürütmektedir.

Deniz Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı, hukuk fakültesi mezunu olsun ya da olmasın, Türk veya yabancı öğrencilere tezsiz yüksek lisans eğitimi sağlamaktadır. Bu programda, yabancı öğrenciler ile hukuk fakültesi mezunlarından bazılarına, ders aşamasında gösterdikleri performansa bağlı olarak ve doktoraya yönelik çalışma yapabilmeleri maksadıyla tezli yüksek lisans imkânı da verilmektedir. Program her ne kadar ikinci öğretime yönelik olsa da bilhassa yurtdışından gelecek öğretim üyelerinin katılımlarını kolaylaştırmak maksadıyla mesai saatleri içinde de uygulanabilmektedir.

Deniz Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı, Türk veya yabancı öğrencilere tezli yüksek lisans eğitimi sağlamaktadır. Deniz Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı’na başvurmak isteyen ve Türkiye Bursları Programının hedef öğrenci kitlesine uyan Endonezya, Malezya gibi Uzakdoğu ülkeleri, Afrika ülkeleri ile Gürcistan, Romanya, Bulgaristan ve Ukrayna gibi Karadeniz ülkelerinden adaylara  “Türkiye Bursları” kapsamında burs sağlanmaktadır. Burs programına başvuraya ilişkin genel bilgilere ve başvuru takvimine  <https://www.turkiyeburslari.gov.tr> adresinden ulaşılabilir.

Deniz Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı ile Deniz Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programının, içerdikleri otuzdan fazla ders, temel olarak üç önemli alanda toplanmaktadır: (i) Uluslararası Deniz Hukuku, (ii) Deniz Ticareti Hukuku ve (iii) Deniz Güvenliği Hukuku. DEHUKAM bu programla, özellikle deniz güvenliği ve emniyeti hukuku alanında, hukuk fakültesi mezunları dışında, sahil güvenlik ve deniz kuvvetleri personeli ile liman güvenliğini sağlamaya yönelik personelin faydalanmasını hedeflemektedir.

DEHUKAM, Türkiye’deki yabancı büyükelçilikler veya her türlü kuruluş ile programın desteklenmesi amacıyla yabancı öğrenci ve öğretim üyesi değişimi konularındaki işbirliğine yönelik protokollerin müzakere edilmesine açıktır. Programlardaki dersler, her biri alanlarında uzman ve/veya o alandaki uygulamada ehil Türk ve yabancı öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.

Deniz Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı ile Deniz Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programına katılım ücreti ve diğer şartlar, başvuru tarihi ile yapılacak sınavın şekli web sitemiz üzerinden ilan olunacaktır. Bu nedenle programlarımıza katılmak isteyen adayların web sitemizi takip etmeleri beklenmektedir.