Haberler

Barselona Sözleşmesi ve Protokollerine Akit Tarafların 22. Toplantısı (COP 22)

Barselona Sözleşmesi ve Protokollerine Akit Tarafların 22. Toplantısı (COP 22), 7-10 Aralık 2021 tarihlerinde Antalya, Türkiye’de gerçekleşmiştir.

Barselona Sözleşmesi ve Protokollerine Akit Tarafların iki yılda bir gerçekleştirdiği toplantıları, çevre ve sürdürülebilir kalkınma konusunda bölgedeki başlıca toplantıyı teşkil etmektedir. “Mavi Bir Akdeniz’e Doğru: Çöpsüz Bir Miras Bırakmak, Biyoçeşitliliği Korumak ve İklim İstikrarını Sürdürmek” temalı COP22’nin tüm süreçlerinde DEHUKAM tarafından hukuki destek sağlanmıştır. DEHUKAM Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hakan Karan, Müdür Mustafa Başkara, Kıdemli Araştırmacılar Dr. Beyza Öztuanlı Şanda ve Dr. Nasıh Sarp Ergüven, Araştırmacılar Zeynep Damla Işık, Berilşah Kocabıyık ve Seyhan Gül Yılmaz COP 22’ye katılarak toplantının her aşamasında hukuki katkılarını sunmuşlardır. Bununla birlikte, COP 22’nin ilk günü olan 7 Aralık 2021 tarihinde, “Mavi Ekonomi” konulu bir yan etkinlik düzenlenmiştir. Etkinlikte, DEHUKAM adına DEHUKAM Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hakan Karan tarafından açılış konuşması yapılmıştır.

Akabinde, Prof. Dr. Daud Hassan tarafından “Blue Economy and Sustainable Ocean Governance: MSP A Way Forward” başlıklı sunum gerçekleştirilmiştir.