,

Haberler

DEHUKAM Uluslararası Deniz İş Hukuku Konferansı

DEHUKAM tarafından Türkiye Denizciler Sendikası ve İMEAK Deniz Ticaret Odası işbirliğiyle düzenlenen “DEHUKAM Uluslararası Deniz İş Hukuku Konferansı” 25 Kasım 2022 tarihinde İMEAK DTO Meclis Salonunda gerçekleştirildi.

Konferans, sektör paydaşlarının açılış paneliyle başladı. Açılış paneli Sayın Prof. Dr. Hakan Karan’ın moderatörlüğünde, Çalışma Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Sayın Hakkı Şekerbay, Türkiye Denizciler Sendikası Genel Başkanı Sayın İrfan Mete ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Av. Ahmet Can Bozkurt’un konuşmaları ile gerçekleşti.

Konferansın “2006 Tarihli Denizcilik Çalışma Sözleşmesi’nin Değerlendirilmesi” başlıklı ikinci panelinde DEHUKAM Uzman Araştırmacısı Prof. Dr. XXX Ademuni-Odeke moderatörlüğünde, uzun yıllar ILO’da çalışmış 2006 tarihli Denizcilik Çalışma Sözleşmesi’nin oluşturulmasında etkin rol oynamış Dünya Denizcilik Üniversitesi Rektörü Sayın Dr. Cleopatra Doumbia-Henry, IMO Uluslararası Deniz Hukuku Enstitüsü öğretim görevlisi Sayın Ramat Jalloh ve Uluslararası Nakliyat Çalışanları Federasyonunda Kıdemli Avukat Sayın Jonathan Warring kıymetli tebliğlerini sundular. Bu panelde, 2006 tarihli Denizcilik Çalışma Sözleşmesi değerlendirilerek, ulusal hukuklarda etkin uygulama ihtiyacı vurgulandı. Çerçeve bir sözleşme niteliği taşıyan düzenlemenin etkin uygulandığı takdirde denizcilik sektörünün tüm paydaşları için güçlü bir koruma sağladığı belirtildi.

Konferansın üçüncü ve dördüncü panellerinde ise, Türk deniz iş hukuku ve özellikle Deniz İş Kanunu ile 2006 tarihli Denizcilik Çalışma Sözleşmesi karşılaştırılmalı incelenip noksanlıklar ortaya konulmaya çalışıldı. Bu kapsamda “Türk Deniz İş Hukukunda İstihdam Koşulları” başlıklı üçüncü panelde DEHUKAM Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Prof. Dr. İsmail Demir moderatörlüğünde, Sayın Dr. Öğr. Ü. Gökhan Türe, Sayın Doç. Dr. Şükriye Esra Baskan ve Sayın Doç. Dr. Ulaş Baysal’ın sunumlarını gerçekleştirdi.

Konferansın “Deniz İş Sözleşmesinin Feshi” başlıklı son oturumunda Sayın Prof. Dr. Gülsevil Alpagut moderatörlüğünde, Sayın Prof. Dr. Mustafa Alp, Sayın Dr. Öğr. Ü. Volkan Güneş ve Sayın Prof. Dr. Mahmut Kabakçı sunumlarını gerçekleştirdi.