,

Haberler

Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Bilgi Notu

Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30/12/2023 tarih ve 32415 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmelik ile ruhsatname vizesi başlıklı 19. madde yürürlükten kaldırılmış olup, geçerli ruhsatnamesi olmayan gemi, deniz ve ve içsu aracının mâliki ve işletenine verilecek idari para cezaları belirlenmiştir.

Yönetmelik değişikliğine ilişkin daha fazla bilgiyi ekteki bilgi notunda bulabilirsiniz.

Bilgi Notu