,

Haberler

Türkiye Cumhuriyeti’nin Spitsbergen Antlaşmasına Taraf Olması Hakkında Bilgi Notu

Spitsbergen Takımadaları’na ilişkin olarak 9 Şubat 1920 Tarihinde Paris’te İmzalanan Antlaşmaya Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 17/11/2023 tarihli ve 32342 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır. Antlaşma kapsamında Taraf Devlet vatandaşlarına Spitsbergen Takımadaları’na, karasularına, fiyordlarına ve limanlarına giriş ve adalarda oturma hakkı; balıkçılık ve avlanma hakkı; denizcilik, endüstriyel, madencilik ve ticari alanlarda faaliyetlerde bulunma hakkı ve mal-mülk edinilmesi ve kullanım hakları tanınmaktadır.
Spitsbergen Antlaşmasına ilişkin daha fazla bilgiye ekteki bilgi notundan ulaşabilirsiniz.

240321 (Türkiye’nin Spitsbergen Anlaşmasına Taraf Olması Hk. Bilgi Notu)