COLP ile DEHUKAM Arasında Deniz Hukuku Alanında İşbirliği

Faaliyetler

COLP ile DEHUKAM Arasında Deniz Hukuku Alanında İşbirliği

 

Virginia University Center for Oceans Law and Policy (COLP) ile DEHUKAM arasında 8 Şubat 2016 tarihinde işbirliğine yönelik bir mutabakat zaptı imzalanmıştır. Bu kapsamda, DEHUKAM, 27-28 Haziran 2016 tarihlerinde New York BM Binası’nda gerçekleştirilmiş olan “Dünya Denizlerinin Hukuki Düzeni: Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi” isimli Konferans’ın organizasyonuna akademik katkıda bulunmuştur. DEHUKAM’ı temsilen Prof. Dr. Hakan Karan, Konferans’a bir tebliğ ile katılmıştır. Konferans hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLP ile DEHUKAM arasında 28 Şubat 2018 tarihinde işbirliğine yönelik protokol imzalanmıştır. Gelecekte oluşturacakları taahhütlerine temel teşkil edecek olan bu Protokol ile, COLP ve DEHUKAM arasında, deniz hukukuna ilişkin eğitim ve araştırma faaliyetlerinde işbirliğinin sağlanması hedeflenmektedir.

Taraflar, bu Protokol kapsamında,  düzenlenecek olan çalıştay ve seminerlerde birbirlerine konuşmacı önermeyi, ortak faaliyet ve etkinliklerde bulunmayı planlamaktadırlar. Ayrıca, DEHUKAM, kendi Danışma Kurulu için COLP tarafından bir üye atanması hususunda öneride bulunabilir. COLP, yine COLP tarafından atanacak olan bir üyesinin, DEHUKAM Deniz Hukuku Dergisi’nin Danışma Kurulu üyesi veya editörü olarak yer almasını kabul edecektir.

İşbirliği süresince, gelecekte yapılacak olan taahhütlerin türü ve niteliği, işbu Protokol esas alınarak oluşturulacak olan alt protokoller ile belirlenecektir.