UPEACE ile DEHUKAM Arasında Deniz Hukukuna ve Denizde Barışa İlişkin İşbirliği

Faaliyetler

UPEACE ile DEHUKAM Arasında Deniz Hukukuna ve Denizde Barışa İlişkin İşbirliği

Kosta Rica’da bulunan Birleşmiş Milletlere ait Barış Üniversitesi (The University for Peace – UPEACE) ile DEHUKAM arasında denizde barışa ve deniz hukukuna ilişkin işbirliği protokolü imzalanmıştır.

Gelecekte oluşturacakları taahhütlerine temel teşkil edecek olan bu Protokol ile, UPEACE ve DEHUKAM arasında, deniz hukuku ve denizlerdeki barışın sağlanmasına ilişkin eğitim ve araştırma faaliyetlerinde işbirliği oluşturulması hedeflenmektedir.

Taraflar, bu Protokol kapsamında,  düzenlenecek olan çalıştay ve seminerlerde birbirlerine konuşmacı önermeyi, ortak faaliyet ve etkinliklerde bulunmayı planlamaktadırlar. İşbirliği süresince, gelecekte yapılacak olan taahhütlerin
türü ve niteliği, işbu Protokol esas alınarak oluşturulacak olan alt protokoller ile belirlenecektir.