Haberler

DEHUKAM SHO Plan Koordinasyon Kurulu Toplantısına Katıldı

DEHUKAM Yönetim Kurulu Üyesi ve Baş Araştırmacısı Sayın Prof. Dr. İsmail DEMİR, DEHUKAM Müdürü Sayın Mustafa BAŞKARA ve DEHUKAM araştırmacısı Sayın Halil İbrahim AKCAN 16-17 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK MAM) ev sahipliğinde düzenlenen Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Hizmetleri Plan Koordinasyon Kurulu 2023 Yılı Olağan Toplantısına katıldı.
Sayın Prof. Dr. İsmail DEMİR ve Sayın Mustafa BAŞKARA Devletlerin Yargı Yetkisi Dışında Kalan Deniz Alanlarında Deniz Biyoçeşitliliğinin Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımına İlişkin Bağlayıcı Uluslararası Anlaşma (BBNJ Anlaşması) hakkında sunum gerçekleştirdi.
Türkiye Ulusal Deniz Araştırma Stratejisi’nin (TUDAS) revize edildiği toplantıda ayrıca denizdeki hak ve menfaatlerimizin korunmasına yönelik konularda tüm kurum, kuruluş ve üniversitelerin çalışmalarında Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi’nden (DEHUKAM) hukuki görüş ve bilgi alması yönünde tavsiye kararı alınmıştır.