Haberler

DEHUKAM Projeleri TÜBİTAK Desteğine Hak Kazandı

TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Desteklenme Programı proje çağrısı kapsamında başvurusu yapılan “Deniz Ticareti Uyuşmazlıklarında Alternatif Çözüm Yöntemlerinin ve Türkiye’de Deniz Ticareti Tahkim Merkezi Kurulmasının Araştırılması Projesi” ve “Türkiye’nin Dünya Denizlerindeki Canlı Kaynaklar Üzerinde Hak ve Yetkilerinin Araştırılması Projesi” başlıklı projelerimiz olumlu sonuçlanmıştır.

“Deniz Ticareti Uyuşmazlıklarında Alternatif Çözüm Yöntemlerinin ve Türkiye’de Deniz Ticareti Tahkim Merkezi Kurulmasının Araştırılması Projesi” çerçevesinde DEHUKAM Baş Araştırmacısı Prof. Dr. İsmail Demir yürütücülüğünde deniz ticareti uyuşmazlıklarının çözümünde devlet mahkemelerine alternatif bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak tahkimin daha kolay erişilebilir ve daha etkin hale getirilmesi amaçlanmakta olup, Türkiye’de olası bir deniz ticareti tahkim merkezinin kurulması ve Ülkenin uluslararası bir tahkim merkezi haline gelmesinin, Türk ekonomisine katkı sağlayacağı, Türk hukukuna olan güveni artıracağı ve nihayetinde, Türkiye’nin hem yurt içinde hem de uluslararası arenada saygınlığını artıracağı öngörülmektedir.

“Türkiye’nin Dünya Denizlerindeki Canlı Kaynaklar Üzerinde Hak ve Yetkilerinin Araştırılması Projesi” ile ise DEHUKAM Uzman Araştırmacısı Prof. Dr. Yücel Acer yürütücülüğünde Türkiye’nin açık denizlerde yapabileceği potansiyel canlı kaynaklardan yararlanma faaliyetleri ve bu konuda yapılabilecek potansiyel uluslararası işbirlikleri değerlendirilecektir. Proje ile son çeyrek yüzyılda denizde faaliyetlerini hızlandıran Türkiye’nin canlı kaynaklar üzerindeki çalışmalarını artırarak faaliyet kapasitesinin genişletilmesi hedeflenmektedir.